Politica de prelucrare a datelor
 

 

Introducere

Incepand cu data de 25 mai 2018, Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit in continuare „GDPR”) este aplicabil in toate statele membre ale Uniunii Europene.

 

Sfera de aplicare

GDPR se aplica website-ului www.dentstore.tv, avand scopul de a informa utilizatorii acestuia despre prelucrarea datelor cu caracter personal de catre DENTSTORE SRL, in calitate de operator, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/15190/2017, avand CUI 29777715, atribut fiscal RO, CIF RO29777715, capital social 403.000 lei, cu sediul social in Tepes Voda 89 , Sector 2 , Bucuresti, Romania, telefon +40-21-308-5751, fax +40-21-308-5752 si contul bancar cu RO51BTRLRONCRT0311392601 deschis la BANCA TRANSILVANIA.

In cazul in care aveti intrebari sau solicitari cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteti contacta trimitandu-ne un e-mail la adresa: office@dentstore.ro

 

Cum colectam datele cu caracter personal

Direct: In mod obisnuit, prelucram date cu caracter personal pe care ni le-ati oferit voluntar:

 • atunci cand ne contactati pentru a ne solicita orice fel de informatii sau pentru a inainta o sesizare/reclamatie, la adresa de e-mail office@dentstore.ro;

Indirect: Putem prelucra date pe care nu ni le-ati oferit in mod voluntar:

 • atunci cand ne vizitati site-ul sau cand interactionati sub orice forma cu acesta, respectiv datele si informatiile despre computerul dvs. si despre vizitele si utilizarea acestui site web (inclusiv adresa dvs. IP, tipul si versiunea browserului, sistemul de operare, sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizarile de pagina si caile de navigare ale site-ului);

 

Ce categorii de date cu caracter personal prelucram

 • Date de identificare: nume, prenume;

 • Date de contact: numarul de telefon, adresa de e-mail;

 • Date colectate involuntar: adrese IP, ora vizitei pe site, sistemul de operare precum si alti parametri tehnici.

 

Care sunt temeiurile legitime pentru prelucrarea datelor

Ne putem intemeia activitatile de prelucrare pe urmatoarele temeiuri:

 • Interes legitim: Putem prelucra datele cu caracter personal in baza interesului legitim, atunci cand, conform evaluarii noastre, consideram ca prelucrarea este corecta, rezonabila si proportionala cu scopul prelucrarii.

 • Obligatie legala: Putem prelucra date cu caracter personal in vederea indeplinirii obligatiilor legale ce ne revin in calitate de profesionist.

 

De ce avem nevoie de datele cu caracter personal?

Prelucram date cu caracter personal in mod transparent, in urmatoarele scopuri:

 • pentru difuzarea si distribuirea programelor audio-vizuale;

 • pentru solutionarea oricaror sesizarilor/reclamatiilor;

 • pentru a evalua si imbunatati site-ul, serviciile oferite precum si relatia noastra cu utilizatorii site-ului.

 

Transmitem date cu caracter personal catre terte parti?

Putem comunica date cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului unor terte parti in scopul imbunatatirii calitatii serviciilor pe care le prestam sau pentru a beneficia de ajutorul unor specialisti in aducerea la indeplinire a unor obligatii care ne revin potrivit legislatiei specifice intr-un anumit domeniu sau potrivit contractelor in derulare.

Datele dvs. pot fi transmise catre partenerii care ne asigura serviciile de marketing, administrare si intretinere website.

Acesti terti au, la randul lor, obligatii similare cu ale noastre in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal, fie sunt la randul lor operatori de date cu caracter personal, fie sunt persoane imputernicite, care prelucreaza datele in numele DENTSTORE.

Ne asiguram in mod constant ca partenerii nostri prezinta garantii suficiente pentru punerea in aplicare a unor masuri tehnice si organizatorice adecvate, astfel incat prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal indeplineste toate cerintele legale.

Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispozitie sau transmite catre terti si in urmatoarele situatii: (i) autoritati publice, auditori sau institutii cu competente in realizarea de inspectii si controale asupra activitatii noastre, care ne solicita sa furnizam informatii, in virtutea obligatiilor legale; (ii) pentru respectarea unei cerinte legale sau pentru protejarea drepturilor si activelor noastre.

 

Transferam datele cu caracter personal in afara Uniunii Europene?

Pentru a facilita operatiunile noastre globale si in concordanta cu legislatia aplicabila, am putea transfera sau dupa caz, am putea permite accesul partenerilor nostri din mai multe state, inclusiv Statele Unite, asa cum rezulta din Politica de Cookies.

Fiecare transfer este supus unor reguli specifice si adecvate pentru a asigura protectia datelor cu caracter personal.

 

Prelucrarea datelor copiilor cu varsta sub 18 ani

Toate activitatile de prelucrare a datelor cu caracter personal se refera exclusiv la persoane care au peste 18 ani, respectiv, in principal, comunitatea medicilor stomatologi si a tehnicienilor dentari precum si orice alte persoane interesate cu varsta peste 18 ani.

 

Ce drepturi aveti in legatura cu datele dvs. cu caracter personal?

In calitate de persoana vizata, va respectam urmatoarele drepturi:

 • dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le detinem;

 • dreptul de a ne solicita sa rectificam oricare date cu caracter personal inexacte sau care nu mai sunt de actualitate;

 • dreptul de a solicita ca datele cu caracter personal sa fie sterse in momentul in care nu ne mai sunt necesare;

 • daca prelucrarea are la baza consimtamantul tau, un contract sau mijloace automate de luare a deciziilor, dreptul de a ne solicita sa furnizam datele cu caracter personal obtinute direct de la tine si, daca este posibil, sa transmita acele date direct altui operator (dreptul la portabilitatea datelor);

 • de a iti retrage consimtamantul cu privire la prelucrare, atunci cand prelucrarea are la baza consimtamantul, fara insa a afecta legalitatea activitatilor de prelucrare realizate pana in momentul respectiv;

 • in cazul unui litigiu cu privire la corectitudinea prelucrarii datelor cu caracter personal, dreptul de restrictionare a prelucrarii;

 • daca prelucrarea se bazeaza pe interese legitime, dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor cu caracter personal (acolo unde se aplica);

 • dreptul de a inainta o plangere la autoritatea de supraveghere: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania sau prin e-mail la anspdcp@dataprotection.ro.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate in orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, va incurajam sa ne adresati o solicitare in scris, datata si semnata sau in format electronic la urmatoarea adresa: office@dentstore.ro.

 

Securitatea datelor cu caracter personal

Am adoptat proceduri de securitate tehnica in vederea protejarii datelor cu caracter personal impotriva pierderii, folosirii neautorizate, distrugerii sau alterarii acestora. Ne asiguram ca accesul la datele cu caracter personal este limitat si autorizat doar persoanelor care au dreptul de a le folosi. Aceste persoane au obligatia de a asigura confidentialitatea datelor.

 

Pentru ce perioada vom pastra datele cu caracter personal

Vom stoca datele dvs. cu caracter personal doar pe perioada de timp necesara pentru atingerea scopurilor de prelucrare expuse mai sus, cu respectarea in acelasi timp a cerintelor legale in vigoare.

Estimam ca activitatile de prelucrare detaliate mai-sus vor necesita stocarea datelor cu caracter personal pe urmatoarele perioade:

Scop

Durata

Datele transmise atunci cand ne contactezi pentru a ne solicita orice fel de informatii sau pentru a inainta o sesizare/reclamatie

3 ani de la data furnizarii informatiilor solicitate/solutionarii sesizarii sau reclamatiei.

Datele colectate in mod involuntar prin intermediul site-ului

3 ani de la data colectarii

 

Odata ce perioada de prelucrare indicata mai sus expira si nu mai avem motive legale sau legitime pentru a prelucra datele dvs. cu caracter personal, acestea vor fi sterse in conformitate cu procedurile interne ale operatorului.

 

Revizuirea Politicii de confidentialitate

Vom revizui aceasta Politica periodic, in functie de modificarile care survin in activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal si vom publica versiunea actualizata a documentului.